ฐานความร้อนทองแดงทังสเตน

รูปภาพฐานความร้อนทองแดงทังสเตน

บทนำ

ฐานความร้อนทองแดงทังสเตนหรือที่เรียกว่าแผ่นระบายความร้อนทองแดงทังสเตน ทังสเตนฐานความร้อนทองแดงเป็นฐานความร้อนที่ทำจากโลหะผสมทองแดงทังสเตน ฐานความร้อนเป็นคำสำหรับส่วนประกอบหรือแอสเซมบลีที่ถ่ายโอนความร้อนที่เกิดขึ้นภายในวัสดุแข็งไปยังสื่อของเหลวเช่นอากาศหรือของเหลว ตัวอย่างของฐานความร้อนคือตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้ในระบบทำความเย็นและปรับอากาศและหม้อน้ำ (เช่นตัวแลกเปลี่ยนความร้อน) ในรถยนต์ ฐานความร้อนยังช่วยทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และออปโตอิเล็กทรอนิกส์เย็นตัวเช่นเลเซอร์พลังงานสูงและไดโอดเปล่งแสง (LED)

ฐานความร้อนได้รับการออกแบบทางกายภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสกับของเหลวหล่อเย็นที่อยู่รอบ ๆ มันเช่นอากาศ ความเร็วลมเข้าใกล้การเลือกใช้วัสดุการออกแบบครีบ (หรือส่วนที่ยื่นออกมาอื่น ๆ ) และการปรับสภาพพื้นผิวเป็นปัจจัยการออกแบบบางอย่างที่มีผลต่อความต้านทานความร้อนเช่นประสิทธิภาพเชิงความร้อนของฐานความร้อน แอปพลิเคชั่นทางวิศวกรรมอย่างหนึ่งของฐานความร้อนคือการจัดการระบายความร้อนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมักจะเป็นหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ สำหรับสิ่งเหล่านี้วิธีการยึดฐานความร้อนและวัสดุเชื่อมต่อในการระบายความร้อนยังมีผลต่อการเชื่อมต่อในที่สุดหรืออุณหภูมิตายของโปรเซสเซอร์ (s) กาวความร้อน (หรือที่เรียกว่าจาระบีความร้อน) จะถูกเพิ่มลงในฐานของฐานความร้อนเพื่อช่วยให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อน สามารถใช้วิธีการทางทฤษฎีการทดลองและเชิงตัวเลขเพื่อกำหนดประสิทธิภาพการระบายความร้อนของฐานความร้อน

วัสดุฐานความร้อนทองแดงทังสเตนเป็นคอมโพสิตของทังสเตนและทองแดง วัสดุ W-Cu ที่มีทั้งลักษณะการขยายตัวของทังสเตนต่ำ แต่ก็มีทองแดงที่มีคุณสมบัติการนำความร้อนสูงและทังสเตนและทองแดงในสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนและการนำความร้อนสามารถปรับองค์ประกอบ W-Cu และการออกแบบ สามารถตัดทองแดงและทองแดงได้ดังนั้นแอปพลิเคชั่นกับทังสเตนและทองแดงจึงให้ความสะดวกสบายอย่างมาก